#129 MYT: “E-kommunikation är bättre för miljön än pappersbaserad kommunikation”

22 april, 2022By Måns LöfgrenANALOGT

BUST THE MYTH ”Go Paperless”, ”Go Green” och ”Save Trees” är vanliga propåer när många organisationer och företag uppmuntrar kunderna att byta till elektroniska transaktioner och kommunikationer. Men är dessa överklaganden baserade på fakta? Den här typen av kommunicerade budskap ger intryck av att elektronisk kommunikation är mer miljövänlig än pappersbaserad kommunikation. Det är väldigt … Read More

#128 MYT: “Papper förbrukar värdefulla resurser”  

15 april, 2022By Måns LöfgrenANALOGT

BUST THE MYTH Fakta: Papper passar sömlöst in i modellen med cirkulär ekonomi. Dess råvara, träfiber, är en förnybar, naturlig och hållbar resurs. Papper samlas enkelt in och återvinns, vilket säkerställer att de värdefulla fibrerna används gång på gång. Pappersindustrin stödjer den cirkulära ekonomin genom att använda alla delar av trädet och biprodukter eller avfall … Read More

#127 MYT: “Pappersproduktion förbrukar överdrivna mängder vatten”

8 april, 2022By Måns LöfgrenANALOGT

BUST THE MYTH Fakta: Massa- och pappersindustrin är beroende av vatten inom tre avgörande områden. Regnvatten är nödvändigt för att träden skall växa och genom fotosyntes omvandla koldioxid till syre och cellulosa, som utgör industrins primära råvara, träfiber. Sedan finns det vatten som faktiskt används för att göra massa och papper och slutligen avloppsvatten som … Read More

#126 MYT: “Pappersproduktion orsakar globala utsläpp växthusgaser”

1 april, 2022By Måns LöfgrenANALOGT

BUST THE MYTH Fakta: Den europeiska massa- och pappersindustrin tillverkar biobaserade originalprodukter med trä som är förnybart material. Det är också den största enskilda industriella användaren och producenten av förnybar energi inom EU. Pappers-, massa- och trycksektorn är den industri som står för de lägsta industriella utsläppen av växthusgaser – 0,8 % av utsläppen i … Read More

#125 MYT: “Endast återvunnet papper bör användas”

25 mars, 2022By Måns LöfgrenANALOGT

BUST THE MYTH Fakta: Utan nya jungfruliga fibrer från träd kan papperscykeln inte upprätthållas. Återvunna fibrer bryts ned efter flera användningar och pappersindustrin behöver färska fiber från hållbart skötta skogar för att hålla det förnybara kretsloppet igång. Den höga återvinningsgraden innebär att fler återvunna fibrer används som råvara av Europas papperstillverkare. 1991 utgjordes papper från … Read More

#124 MYT: “Papper är dåligt för miljön”

18 mars, 2022By Måns LöfgrenANALOGT

BUST THE MYTH Fakta: Papper är baserat på trä, ett naturligt och förnyelsebart material. Papper är en av de mest återvunna produkterna i världen och representerar den cirkulära ekonomimodellen för tillverkning, användning, återvinning och återanvändning. Inom pappersindustrin används vedertagna skogscertifieringssystem för att säkerställa att nyfiber kommer från hållbara källor. De två mest erkända certifieringssystemen är … Read More

#123 MYT: “Planterad skog är dåligt för miljön”

11 mars, 2022By Måns LöfgrenANALOGT

BUST THE MYTH Fakta: Hållbar skogsskötsel bevarar biologisk mångfald och skapar skyddsåtgärder kring skogen för framtida generationer Skogen är en oerhört viktig del av miljön. Välskötta hållbara skogar ger flera fördelar för samhället, som försörjning, ekosystemtjänster och biologisk mångfald samtidigt som de hjälper till att hantera klimatförändringarna. För att säkerställa den långsiktiga hälsan hos europeiska … Read More

#122 MYT: “Europeisk skog minskar”

4 mars, 2022By Måns LöfgrenANALOGT

BUST THE MYTH Fakta: EUROPEAN FORESTS HAVE BEEN GROWING BY OVER 1,500 FOOTBALL PITCHES EVERY DAY. In Europe, where almost all primary forests are protected, paper comes from sustainably managed forests where the cycle of planting, growing and logging is carefully controlled. Forests, if managed sustainably, play an indispensable role in climate and biodiversity protection. They … Read More

#121 Vad är Greenwashing?

25 februari, 2022By Måns LöfgrenANALOGT

De kommande inläggen kommer att fokusera på myter och fakta kring papper och dess olika användningsområden. Många av de som sätter upp ”Nej tack till reklam” tror sig göra en miljöinsats. Så kan det vara – men det finns ganska ordentlig mytbildning kring detta. Så följ bloggen och lär dig lite fakta.    “Greenwashing är … Read More

#120 Konsumenten vill välja hur ekonomisk information skall tas emot

18 februari, 2022By Måns LöfgrenANALOGT

Det finns en oroande trend att organisationer alltmer vill flytta sin kundkommunikation online, särskilt räkningar och kontoutdrag. Vanligtvis tas detta beslut såklart av kostnadsskäl, men vilseledande påståenden om miljön används alltför ofta. Detta kallar man för Greenwashing. En studie, gjord av den ideella organisationen Two Sides och det oberoende analysföretaget Toluna, har som syfte att … Read More