I digitaliseringens tidevarv är det lätt att besluta sig för att reklamalster skall stanna i sin digitala form. Hela produktions- och distributionskostnaden uteblir. Rätt använt är den digitala kommunikationen oslagbar. Vad jag vill med bloggen är att hitta en rimligare syn på rådgivningen kring detta och det faktum att fysisk och digital reklam mår bäst av att hjälpas åt.

Tanken är att lyfta fram goda exempel på när reklamfolk lyckats tillvarata kraften i det analoga och med det digitala, åstadkomma underverk – eller i alla fall goda resultat. Helt subjektivt skall exemplen fram i ljuset för att beväpna andra likar på korståget för fysisk reklam.

Paper Mess är ett försök till ordlek för att slå ett slag för pappersmeddelandet men samtidigt på allra ödmjukaste sätt förhålla sig till att papper i stora mängder kan bli en röra. Alltså Paper Message och Paper mess. PaperMess alltså.

Vem skall följa PaperMess?

Du kanske arbetar på reklambyrå, du kanske är marknadschef eller arbetar på en inhouse-byrå, tryckeri eller annan funktion i närheten av, eller direkt med fysisk reklamproduktion. Du behöver argument och fördjupade kunskaper för att bli en bättre rådgivare eller bara tala för din vara. Eller så är du bara intresserad av fenomenet.

PaperMess kommer att uppdateras med ett nytt inlägg varje fredag och stapla argument på hög. Dessa uppdateringar kommer inte att vara av kommersiell karaktär utan på ett lekfullt sätt berätta om undersökningar och goda exempel från vardagen. Följ inläggen här.