Tryck fortsätter att vara det föredragna mediet för tidnings- och bokläsare, vilket utmanar konventionella industritänkandet att digitalt är dominerande. Det råder ingen tvekan om att den globala medie- och förlagsbranschen lägger ner mycket ansträngning på att driva läsare online. Oavsett om det är böcker, tidskrifter, tidningar eller reklam, görs den stora majoriteten av investeringarna i det virtuella snarare än det fysiska, med företag som enbart fokuserar på digitalt på bekostnad av tryck.

Men det verkar som att läsarna trycker tillbaka mot den stigande vågen av digitalt innehåll och fortsätter att visa kärlek till det traditionella formatet och dess många fördelar. Denna kärlek har visats i ett antal nyare studier, som visar den bestående populariteten för tryckta tidningar runt om i världen och rekordstora siffror för försäljning av tryckta böcker.

Nya siffror publicerade av YouGov Profiles visar att publiken i Storbritannien och USA fortfarande föredrar att läsa sina favoritpublikationer i tryck. Av de totalt 166 000 personer som tillfrågades (111 000 i Storbritannien, 55 000 i USA) sa bara 18 % av de tillfrågade i Storbritannien att de fick mer glädje av att läsa tidningar online jämfört med tryckta tidningar, och endast 29 % i USA.

Dessa siffror står i skarp kontrast till nyhetskonsumtionsvanor, där man nu föredrar att läsa online. I Storbritannien sa 54 % att de föredrar att konsumera nyhetsinnehåll online jämfört med i tidningar, och den siffran stiger till 60 % i USA.

Läs hela artikeln här: https://www.twosides.info/UK/the-enduring-popularity-of-print

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren