#171: Motivation

21 mars, 2023By Måns LöfgrenANALOGT

I övermorgon är det juni, studentbjudningarna står som spön i backen och vi har kommit halvvägs på Tripp_22. Det gör jag genom att gå igenom ett avsnitt kring vikten av motivation. Motivation är viktigare än resurser när en organisation ska åstadkomma resultat. Egentligen är det inte särskilt konstigt så jag tar short version. För att … Read More

#170: Självbild

17 mars, 2023By Måns LöfgrenANALOGT

Det finns några begrepp som för mig är svåra att definiera och hålla isär. Självförtroende, självkänsla och självbild. Nu när jag fått arbeta med kapitel 5 är, det något jag fått förklarat för mig. Självförtroende är en individs tilltro till sin egen förmåga att prestera. Självförtroende handlar alltså om att göra. Självkänsla är varandet, dvs … Read More

#169: Stanna upp

14 mars, 2023By Måns LöfgrenANALOGT

Det är verkligen stor mening med att stanna upp och reflektera. Det är så lätt att läsa en text som går fortare ut än den kom in.  Är glaset halvfullt eller halvtomt? Fem ord som passerar på 2,3 sekunder – medan om jag funderar på saker som hänt de senaste dagarna, helst skavgrejer, så kan … Read More

#168: Vision, värdegrund & mål

10 mars, 2023By Måns LöfgrenANALOGT

John F Kennedy sade den 12:e september 1962 att ”vi kommer att sätta en människa på månen, innan slutet av detta decennium” Vilket också skedde 20:e juli 1969. Tillägget som sätter en tidsgräns är vad som krävs för att det skall kallas för mål – utan det är det en vision. Skillnaden är alltså det … Read More

#167: LIVSHJULET?

7 mars, 2023By Måns LöfgrenANALOGT

Nu har jag gått igenom hela resultatrapporten som kom ur JobMatchTalent och förberett några frågor till Tomas. Dessutom har jag fått skapa ett livshjul där jag viktat olika områden som ”jobb”, ”fritid”, ”fysisk status etc. Till varje område finns en lista där mina utmaningar inom det området skall fyllas i. Härifrån tar vi nästa steg … Read More

#166: HUR ÄR JAG?

3 mars, 2023By Måns LöfgrenANALOGT

Efter att Tomas gått igenom och analyserat mina svar så har vi en genomgång på ungefär 90 minuter. Eftersom Job Match Talent funnits i nästan 20 år så finns svarsdata från 50.000 genomförda tester att luta sig mot. Mitt testresultat ger träffsäkra förbättringspunkter för att jag skall nå dit jag vill. Tomas använder genomgången på … Read More

#165_INLEDNING

24 februari, 2023By Måns LöfgrenANALOGT No Comments

Exempel på nummer 22:s betydelse kan vara att vissa anser det vara ett ängel-nummer. Den skall koppla dig från den materiella världen till himmelvärlden. En bekräftelse från dina änglar att du kommer att ha gudomliga krafter. 22 används ibland för att beskriva ett dödläge. Ett exempel på Moment 22 kan vara ”för att hitta mina glasögon, … Read More

#164: STARTEN

21 februari, 2023By Måns LöfgrenANALOGT

Då kom dagen – dagen när jag skall göra en personlighetsanalys, ett Job Match Talent. Är såklart taggad men också lite nervöst inställd. Nu skall jag analyseras och vad kommer vi att komma fram till så här i början på 22 när jag precis fyllt 55 eftersom jag är född 66? Jag känner mig trygg … Read More

#163: DIPLOM, digitala eller analoga?

17 februari, 2023By Måns LöfgrenDIGITALANALOGT No Comments

Jag har under 2022 haft förmånen att gå en ledarskapskurs för Tomas Jacobsson på Progressus Ledarskap. När nu den gått i mål så skulle jag få ett diplom.   Digitalt eller analogt Det ena behöver ju inte utesluta det andra. Först sade Tomas att diplomet som han låtit tillverka som en ifyllnads-PDF, skulle skickas som … Read More

#162 KÖPRESAN VS. KUNDRESAN

10 februari, 2023By Måns LöfgrenANALOGT

Det finns två ord som varit centrala för modern marknadsföring under de senaste 10 åren – data och relevans – och relevansen har i många fall lyfts fram som ett sätt att motverka reklamtrötthet genom att säga ”nå kunden när hon har köpbehovet”. Här finns dock ett stort missförstånd. Relevans i sig är bra, men … Read More