Den 10:e januari driftsattes vår solanläggning. 41 paneler riktade mot väster och syd. Det såg jag inte för 10 år sedan.

 Wikipedia berättar som vi vet, att solenergin är avgörande för liv på jorden. På jordens avstånd från solen är effekten i genomsnitt under ett år 1350 W/m². Det värdet kallas solarkonstanten. Eftersom endast halva jorden är upplyst vid varje tillfälle och eftersom områden närmare polerna belyses med en allt flackare vinkel är den genomsnittliga energin som jorden tar emot betydligt lägre, 342 W/m². Av den strålning som träffar jordens atmosfär reflekteras 22,5 % direkt av atmosfären och molnen absorberar 19,5 %. Återstoden, 58 % I södra Sverige kan man som tumregel räkna med solinstrålning motsvarande 1000 kWh/m²/år.

Inga utsläpp

Solel, eller solkraft, är el producerad med solenergi i ett solkraftverk. Detta görs med hjälp av solceller eller med en termisk process. Det vanligaste produktionssättet är genom solceller, vanligtvis sammansatta i solpaneler. Solenergin utnyttjas direkt av människan via flera tekniker  för att producera värme och elektricitet. Solenergi räknas som en förnybar energikälla och ses som miljövänlig då den, i alla fall under drift, inte ger några utsläpp.

Jag vet inte om man kallar el digital men jag väljer att se det så, fast jag vet att så inte är fallet. Solen strålar analogt på vårt tak och sedan omvandlas strålarna till elektricitet. Från analogt till digitalt och vispar jag grädde så övergår den till analogt genom elvispen.

Bra entreprenör

Vi anlitade Kungstak i Billdal. Det kändes bra att välja ”närodlat”. De hjälpte till med dimensionering och rådgivning från start till mål. Riktigt professionellt från början till slut och jag rekommenderar dem varmt.

Kungstaks webb: https://www.kungstak.se/tjanster/solceller

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren