• Ett direktreklam-utskick skapar kontakt i 46 sekunder mätt under en tidsperiod om 28 dagar. Kommersiella erbjudanden och förmåner skapar högre intresse och längre lästid, hela 102 sekunder i genomsnitt.
  • Direktreklam är den mest uppmärksamhets-skapande kanalen per investerad krona.
  • När man läser direktreklam är man fokuserad. Bara några få procent gör andra saker som att till exempel prata i telefon eller samtala med andra.
  • För direktreklam ger högre lästid en ökning av de kommersiella effekterna med så mycket som 3 till 5 gånger, d.v.s. längre tid ger avsevärt mer effekt.

Hur ska du jämföra reklaminvesteringar för att få mest valuta för pengarna? Ett förslag kan vara att jämföra kostnaden per kontaktsekund i stället för kostnad per kontakt. Kontaktkostnad mäter kostnaden, kostnad per kontaktsekund mäter kostnaden för möjligheten att skapa uppmärksamhet och effekt.

https://www.sdr.se/nyhetsbrev/oeverlaegsen-vinnare-direktreklam-skapar-mest-uppmaerksamhet?utm_source=L&utm_campaign=118bd8e6de-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6e108b95a6-118bd8e6de-92164374#nyhet

Källa: Svensk Direktreklam

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren