Inet AB har under maj 2021 förändrat sin grafiska profil.
I den ingår bla ett manér med gråa, grafiska element.
Dessa återkommer i alla möjliga sammanhang, tex. förpackningar till produkter.
Just förpackningstryck har en tendens att variera, eftersom det många olika typer av material som används och tryckstandarden varierar världen över
och med den teknik som används. Känsliga färger – tex. Inets gråa – blir olika från gång till gång och det är inte optimalt.

Lösning: Vi lät göra en tryckform med olika procentsteg av svart som vi körde ut i 50 ex. Inet beslutade sedan vilken av procenttalen som i realiteten
motsvarade deras grå. När en producent i tex. Kina, skickar ett provtryck med helt fel nyans – skickar de bara med ett sådant ark och hänvisar på den
vilken grå som gäller. Sedan är det producentens sak att landa det rätt.

Sensmoral: Det här är ett ultimat exempel på när digitalt möter verklighet. Lösningen är en analog ”likare” i skarven mellan de digitala originalen och
de analoga förpackningarna.