Det är den lite kryptiska rubriken på ett managementspel jag kommit i kontakt med. Jag tänkte skriva och berätta lite om tankarna bakom spelet och varför jag tror att behoven av dessa hjälpmedel kommer att öka.

 

I ett blogginlägg från 7 juni https://papermess.skybluemedia.se/27-na-nya-kunder-i-natver skriver jag om hur vi har påverkats av helt nya sätt att kommunicera med varandra. Något som briserade 2007 när smartphones introducerades och sedan dess, eskalerat ytterligare. Redan innan hade mailkontakterna tagit över mycket av den dagliga kommunikationen och inom många företag finns dessutom kommunikationsvägar via tex. intranät i tillägg. Detta har gjort oss mer svårtillgängliga och det tenderar att försvåra kommunikationen i vissa sammanhang.

 

Faror

Vi anses, vid ett fysiskt möte, kommunicera på tre huvudsakliga sätt. Innehållet – dvs. vad vi säger, hur vi säger det med betoningar och tonfall samt via kroppsspråket. Fördelningen via dessa är 10% innehåll, 20% hur och hela 70% kroppsspråk. Men vad händer när vi skriver en text. SMS, mail. Messenger? Det skrivna ordet har stora fördelar men också faror. Finns kommunikationen dokumenterad så kan man ofta gå tillbaka och se vad som ”sades”. Men – mottagaren äger rätten att tolka det som skrivits och det är mer än en gång man förvånas över vad mottagaren lyckas läsa in mellan raderna.

Vad händer över tid?

Vad händer om ett par generationer när massor av de möten som föll sig naturliga för 50-60 år sedan helt sköts i text? Får det inga konsekvenser? Tappar vi koder och förmågor samt vinner andra? Jag ser dagligen exempel på unga personer 20-25 år, som precis kommit ut i yrkesliv som tycker det är förfärligt att ringa upp en person. Jag tror helt enkelt att det sociala umgänget sakta men säkert ”tar stryk”, vilket kommer att leda till konflikter i olika sammanhang. Konflikter är inte nytt – men det blir en annan typ av konflikter där vi får in beteenden och tonlägen från textkommunikation, in i den gamla ”hederliga” sociala strukturen. Den som inte tror att vi över tid kommer att påverkas av detta vet inte vad begreppet ”mutation” är.

Säljgrupper, arbetsgrupper, ledarskapsgrupper, dagis, skola, arbetsplats, fotbollslag, innebandylag. Det finns en mängd sammanhang där vi riskerar att få en förändrad social struktur kopplat till elektronisk kommunikation.

Då har vi spelen

I ingressen nämnde jag ett spelfenomen som jag har fått förmånen att bekanta mig med. Spelen syftar till att träna på det här sociala umgänget i de sociala strukturer man vill påverka. Det finns spel för lite olika företagsgrupperingar; Ledare, Medarbetare, Styrelse, Säljare, Projektledare och Team. Det finns också spel för Skolmiljö som heter Tonår. En del företag och organisationer har valt att göra ett företagsanpassat spel ihop med MMD Tools som ligger bakom spelet.

Spelet sätter gruppvis en arena som skapar situationer som behöver hanteras verbalt. I detta ingår träningen att ge feedback inom gruppen. Ganska snart upplever gruppen en tillåtande miljö för feedback – ”för det är ju bara ett spel”

Inom Västsvenska Innebandyförbundet har vi tagit fram ett sådant spel anpassat för den verksamheten som skall hjälpa arbetet ute i idrottshallarna och attityder folk emellan, mot domare och funktionärer och inom lagen.

Slutsats

Vi kommer alltså, mest troligt, att behöva öka dosen av att träna på social samvaro. Det här bygger jag inte på någon vetenskap utan bara på iakttagelser i yrkeslivet samt föreningslivet. Det är inte så gammalt – det har gått 12 år sedan 2007. Det är i någon form en knapp, halv generation. Om allt det som hänt på 12 år, ökar i takt som allt annat gör – var är vi då 2039? Fundera på det och diskutera i små grupper.

Spelen

Vill du veta mer om spelen kan du gå in påhttps://hurskulledusaga.se och läsa mer. Du kan också kontakta Mikael Berggren på MMD Tools

Skrivet av: Måns Löfgren

Innebandydomare sedan 1989

Styrelseledamot Västsvenska Innebandyförbundet sedan 2005

Egenföretagare sedan 2014

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren