I april 2016 genomförde PostNord, tillsammans med Ipsos och Neurons Inc, den första neuromarketingstudien i Norden: Behind the Mind. 200 personer deltog vilket ses som en omfattande studie inom denna metodik. Dessutom testades för första gången riktiga varumärken och skarpa kampanjer.

20 700 000 mätpunkter med data genererades med hjärnskanning från de 200 intervjuerna. 1 656 000 mätpunkter med data genererades med eyetracking. Man mätte; Kognitiv stress, Motivation, Arousal och Visuell uppmärksamhet

  • Kognitiv stress påverkar hur lätt det är för hjärnan att ta in och snabbt förstå ett meddelande. – Kunde mottagaren ta in all information i reklamen eller blev det en överbelastning som ledde till stress?
  • Motivation är ett mått på om människor känner att de dras till ett budskap eller vill undvika det. – Vad deltagarna sade att de tyckte om reklamen.
  • AROUSAL är det känslomässiga engagemang som ett budskap skapar. – Vilka var de känslomässiga reaktionerna på reklamen, både i sin helhet och dess olika element (till exempel varumärket, produkten, budskapet).
  • Visuell uppmärksamhet är ett mått på vad ögat dras till. – Hur väl uppmärksammades reklamen och dess olika element (till exempel varumärket, produkten, budskapet).

UTFALL: I nästa blogginlägg kommer den första slutsatsen från studien

 

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren 

 

Källa: Postnords stora neuromarketingstudie ”Behind the mind”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *