Ännu ett tydligt bevis på att vi bör vara vaksamma på vad digitaliseringen också kan ställa till med. Den 4:e maj i år publicerade PISA/OECD en rapport som med stor tydlighet visar att studenter presterar bättre när de läser tryckt material i stället för att läsa via digitala enheter. Denna forskning skickar en tydlig signal till föräldrar och utbildningsinstitut att mer måste göras för att säkerställa läsning i tryckt form för utbildningarnas framtid.

Det visar sig att två tredjedelar av studenterna inte läser tillräckligt och missar därmed viktiga färdigheter. Något som man befarar kommer att få långtgående konsekvenser. Nu är OECD inte först med att larma kring detta. 2018 gjorde COST Action E-READ Initiative, en storskalig forsknings- och metastudie som visade att ungdomar, genom att läsa tryckt material, får bättre utbildningsresultat kring förståelse, koncentration, kritiskt tänkande och djupläsning.

Pisa (Programme for International Student Assessment) är en kunskapsutvärdering, som går ut på att utvärdera hur femtonåriga elever i olika länder är rustade inför framtiden när de går ut skolan. Projektet drivs av OECD, och utvärderingen sker främst genom prov inom fyra områden: matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Pisa genomförs var tredje år, och år 2006 deltog 57 länder i projektet. Projektets mål är att testa och utvärdera skolbarns prestationer runtomkring i världen, för att kunna åstadkomma bättre pedagogiska metoder och bättre resultat.

Den kompletta rapporten finns att ladda ner här: https://www.oecd.org/pisa/publications/21st-century-readers-a83d84cb-en.htm

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren