När nu möjligheten ges så skall vi utnyttja de digitala hjälpmedlen rätt. Med sin oändlighet kring struktur och lagring så kan man med fördel mängdproducera innehåll som sedan används digitalt och analogt. Detta är den sista i en serie av tre inlägg kring lite som man kan tänka på. Den behandlar storytelling.

Storytelling – marknadsföring som fäster

Att använda storytelling för att bygga och stärka varumärken har blivit helt nödvändigt i en värld där konkurrens genom pris inte är lönsamt i längden. Berättande kommunikation har även andra styrkor utöver den varumärkesstärkande delen. Exempelvis används den för att stärka sammanhållningen bland anställda eller genomföra förändringar hos krisande företag. Berättelser har en tendens att förmedla såväl känsla som kunskap. Berättelser fastnar!

Storytelling – vid brasan och i konferensrummet

Berättande har använts i alla tider. Långt före vi lärde oss skriva var historieberättande ett sätt att föra kunskap, seder och traditioner vidare. Även känslan av tillhörighet och gemenskap stärktes i gruppen. Det blev ett ”vi” för att skilja ut sig från utomstående och upprätthålla en egen kultur. Något företagen gör numera, sk. corporate storytelling. Berättelser fångar upp kärnan i verksamheten och skapar en identitet för att skilja ut sig från konkurrenterna.

Alla har ju hört berättelsen om hur Ikea började med att Ingvar Kamprad for omkring på sin vingliga cykel i Älmhult? Storytelling handlar helt enkelt om att berätta det man vill att folk ska komma ihåg, och krydda lite extra där det behövs.

Hur använder du storytelling?

En bra story färdas långt. Företagen laddar varumärket med berättelser för att positionera sig. Storytelling används på fler sätt, exempelvis för en specifik produkt eller för att skapa ökad samhörighet hos anställda. Storytelling kan även fungera för att förstärka en företagskultur. Här är Apple ett exempel. Steve Jobs är så djupt präglad i Apples företagskultur att hans personlighet fungerar som en måttstock. ”Hur skulle Steve gjort?” blir ett måtto att gå efter när man undrar vilket sätt som är det rätta.

Denna matnyttiga information i dessa ämnen har jag hittat hos Stockholms Skrivbyrå – se länk.

https://stockholmsskrivbyra.se/storytelling-marknadsforing