När nu möjligheten ges så skall vi utnyttja de digitala hjälpmedlen rätt. Med sin oändlighet kring struktur och lagring så kan man med fördel mängdproducera innehåll som sedan används digitalt och analogt. Detta är den andra i en serie av tre inlägg kring lite som man kan tänka på och den sista kommer att behandla storytelling.

Att bli hittad och bygga relationer

Inbound marketing handlar om att låta kunderna hitta till dig istället för tvärtom genom att publicera värdefull och (för målgruppen) relevant information. Effektiva kanaler och produkter är till exempel blogg, sociala medier, video och sökordsoptimerade texter. Inbound marketing är en form av digital marknadsföring med målet:

  • Att attrahera potentiella kunder
  • Att träffa målgruppen på rätt sätt
  • Att låta automatiserade processer sköta de första delarna i köpprocessen och locka till kontakt eller direkt till köp
  • Att skapa en långvarig relation med kunderna

Att arbeta med inbound marketing ger stor kunskap om kunder och deras beteende. Analysera kunderna och arbeta med merförsäljning

Vad skiljer content marketing från inbound marketing?

Content marketing är ett samlat begrepp för att producera intressant och användbart innehåll som passar målgruppen. Syftet är att kunden ska tänka på din tjänst eller produkt när det väl är dags för köp. Inbound marketing har ett ännu större fokus på att möta kunden på rätt sätt och underlätta köpprocessen.

Högre kundnöjdhet och bättre insikter

Syftet med Inbound Marketing är att inspirera framtida kunder med värdefullt innehåll och värma dem över en längre köpresa. I stället för att bara beskriva produkten eller tjänsten man säljer, så visar man värdet och nyttan. Det gör Inbound Marketing särskilt användbar för lite längre och mer komplicerad införsäljning.

För att detta skall bli effektivt är det viktigt att man har koll på sin målgrupp och sätter en tydlig strategi och planering av innehållet innan man sätter igång. Bra är att följa och spåra kunden via ett marketing automation-verktyg. Det ger bra kundinsikter som kan användas i den fortsatta marknadsföringen. Genom att följa hur besökare och kunder interagerar i olika kanaler är det lättare att förstå var de befinner sig i köpresan. Och därmed fånga dem vid rätt tillfälle, med rätt budskap.

Allt blir mätbart

Nu kommer vi till den digitala marknadsföringens allra bästa USP – allt går allt att mäta särskilt via Inbound Marketing. Hur många som läser blogginläggen, artiklarna eller e-böckerna och vilket innehåll.  Det blir leads. Som lök på laxen blir det också lättare att internt visa på resultat.

Outbound marketing  å andra sidan är ett sätt att nå en bredare målgrupp. Man annonserar brett och stort via massutskick, affischer eller tv-reklam. Det är inte alls lika förfinat som inbound marketing och kallas ibland för interruption marketing. Att skjuta myggsvärmen med hagelbrakare helt enkelt.

Denna matnyttiga information i dessa ämnen har jag hittat hos Stockholms Skrivbyrå – se länk.

https://stockholmsskrivbyra.se/darfor-ska-ni-borja-med-inbound-marketing