Fler slutsatser:

I april 2016 genomförde PostNord, tillsammans med Ipsos och Neurons Inc, den första neuromarketingstudien i Norden: Behind the Mind. 200 personer deltog vilket ses som en omfattande studie inom denna metodik. Dessutom testades för första gången riktiga varumärken och skarpa kampanjer.

Fysisk reklam skapar stor uppmärksamhet till varumärket och call to action-kommunikationen

Fysisk reklam genererar bättre uppmärksamhet än digital reklam till både varumärke och call to action-element i reklamen. I digitala kanaler så medför den kognitiva stressen att uppmärksamheten blir mer splittrad. Det här visar vikten av att förenkla den digitala kommunikationen för att minska den kognitiva stressen och därigenom förbättra varumärkes- och call to action-kommunikationen.

Digital reklam stärker varumärkespositioneringen om den kommer efter fysisk reklam

När konsumenter exponeras för digital reklam först, så får varumärket en negativ emotionell espons. Varumärket får samma negativa emotionella effekt om fysisk reklam kommer efter den digitala reklamen. Men om konsumenten ser den fysiska reklamen först så får varumärket en stark, positiv känslomässig respons – och det får också efterföljande digital reklam som då förstärker effekten i varumärkeskommunikationen. I kombination med fysisk reklam så har digital reklam en viktig roll när man vill stärka varumärkespositioneringen och bygga positiva känslor för varumärket. För att få synergieffekter i varumärkesbyggande kampanjer och få en positiv emotionell effekt så bör fysisk reklam komma före digital reklam.

 

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren

 

Källa: Postnords Behind the mind

https://issuu.com/home/drafts/lm7eeks2idf#file

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *