Fler slutsatser:

I april 2016 genomförde PostNord, tillsammans med Ipsos och Neurons Inc, den första neuromarketingstudien i Norden: Behind the Mind. 200 personer deltog vilket ses som en omfattande studie inom denna metodik. Dessutom testades för första gången riktiga varumärken och skarpa kampanjer.

Digital reklam genererar högre kognitiv stress, vilket försvårar en positiv emotionell respons

Alla tre digitala kanaler – digital folder, e-post, banners – som testades i den här studien visade en negativ emotionell respons, sannolikt på grund av ökad kognitiv stress. Särskilt e-post och banners upplevdes som stressande. Det här understryker vikten av att förenkla den digitala kommunikationen för att undvika att konsumenterna upplever att de översköljs av information. Tidigare studier av neuroscienceföretaget Neurons har visat att digitala kanaler generellt genererar en högre kognitiv stress vilket medför ett lägre emotionellt engagemang.

Fysisk reklam ökar uppmärksamheten och den emotionella responsen till digital reklam

När digital reklam kommer efter fysisk reklam så resulterar det i en starkare känslomässig respons och större uppmärksamhet till relevanta element i reklamkampanjen. När digital reklam kommer före fysisk reklam når den inte samma effekt. Fysisk reklam tjänar inte märkvärt på en tidigare digital exponering medan digital reklam ofta visar en dramatiskt ökad motivation och minskad kognitiv stress när den föregås av fysisk reklam. Det här betyder att ordningsföljden fysisk reklam före digital reklam förstärker den emotionella effekten av en kampanj. För maximalt utfall i digitala kanaler så bör man kommunicera med fysisk reklam först.

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren 

Källa: Postnords Behind the mind