Mycket förändrades när Corona drabbade oss med full kraft. Svenskarnas förtroende för Folkhälsomyndigheten och sjukvården, som fick stort medialt fokus, ökade. Drygt varannan svensk kände mycket eller ganska stort förtroende (56%) för Sveriges hantering av coronavirusets utbredning.

Fysisk DR når mottagaren vid rätt tillfälle, läses längre, och ger mer information, påverkar mottagaren mer än digital kommunikation samt förstärker både digitala och andra kanaler.

Läs mer om detta här:

https://www.sdr.se/nyhetsbrev/medievanor-foeraendras-med-corona?utm_source=L&utm_campaign=f3f9d7a067-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6e108b95a6-f3f9d7a067-92164374#nyhet

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren