MYT: Pappersproduktion orsakar globala utsläpp av växthusgaser

FAKTA: Den använda energin är mestadels förnybar och kolintensiteten är förvånansvärt låg

 Pappers- och pappersmassasektorn står för minst utsläpp av de olika industrislagen när det gäller växthusgaser – 1% av de globalt sett.

Den europeiska pappers- och pappersmassasektorn genererar biobaserade produkter av trä, ett förnybart material. Det är också det enskilt största industriaktören och tillverkaren av förnybar energi inom EU: 56% av branschens årliga energiförbrukning är biomassabaserad.

Den europeiska pappers- och pappersmassasektorns koldioxidutsläpp minskade med 22% mellan 2005 och 2013.

Den miljöpåverkan som vår personliga pappersförbrukning står för är nog inte så stor som du tror heller. I Europa använder vi ca. 156 kg papper per person och år. Produktionen av den mängden papper genererar 100 kg CO2. Det motsvarar att köra 500 mil i en genomsnittlig europeiska bil.

Köper du papper från hållbart förvaltad skog och återvinner ar sannerligen papprets miljöpåverkan försumbar.

Tillverkningsindustrin står för 29% av de globala utsläppen av växthusgaser:

  • Icke-metalliska mineraler: 6,0%
  • Järn och stål: 4,8%
  • Kemisk & petrokemisk industri: 4,3%
  • Icke-järnmetaller: 1,4%
  • Mat & tobak: 1,1%
  • Massa, papper och tryck: 1,0%
  • Andra branscher: 10,5%

Källa:

https://nordics.twosides.info/renewable-energy/

 

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren