Numera handlar det inte bara om vilken bok vi läser tillsammans med barnen, utan också om vilket format vi väljer. Och det är skillnad, enligt ny forskning från USA. Dagsaktuell forskning som diskuteras på Health Lab visar att det spelar roll vilken bok du väljer att läsa för ditt barn vid läggningen, och om det är en e-bok eller fysisk bok.

Så, de svåra valen blir fler. Vi vet ju alla hur svårt det kan vara att bara välja bok – och oftast blir det kanske barnet själv som väljer. Och sedan det har blivit vanligare med e-böcker blir valet inte bara vilken bok vi ska läsa, utan också i vilken form. Men spelar det då verkligen någon roll vilken sorts bok du väljer?

Ja, faktiskt, enligt forskning från universitetet i Michigan, där 37 föräldrar och deras små barn märkligt nog interagerade mindre när de läste e-böcker, än när de läste tryckta böcker. Interaktionen blir med andra ord bättre om du väljer en bok av det gamla goda slaget, det vill säga en analog version.

Forskningen har presenterats i läkartidningen Pediatrics, som ges ut av American Academy of Pediatrics.

– Att läsa tillsammans stärker barnets läsutveckling och läsförståelse och relationen till deras föräldrar. Vi ville förstå om elektroniska hjälpmedel påverkade upplevelsen, säger författaren och läkaren Tiffany Munzer, som arbetar på barnsjukhuset.

Och svaret blir som sagt ja – det spelar roll i vilken form du läser en bok tillsammans med ditt barn.

– Vi upptäckte tydligt att barn och föräldrar interagerade mer med varandra när de läste fysiska böcker, och interaktionen var av högre kvalitet.

De familjer som deltog i den här studien fick använda tre olika format när de skulle läsa tillsammans: fysiska böcker, elektroniska böcker på läsplattor och e-böcker som hade både ljud och animationer. Och det visade sig faktiskt att inte bara interaktionen blev lidande med e-böckerna, utan också samtalet om vad som skedde i boken.

Istället kom samtalen att handla mer om själva hjälpmedlet, alltså läsplattan eller animationerna som dök upp genom berättelsen. Och så klart, en stor del av samtalet kom också att bestå av tillsägelsen när det gällde e-böckerna. Tryck inte på den knappen, ändra inte volymen. Och så vidare.

Källa:

https://www.boktugg.se/2019/04/05/ny-forskning-battre-lasa-fysiska-bocker-an-digitala-med-barnen

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren