Digitalt VS Analog, WO

Bloggen handlar ju om hur vi skall få det digitala att lira ihop med det analoga. Det känns som viktigare än någonsin – att tänka till kring vilka verktyg som lirar som bra inslag i det analoga. Kanske alla nu förstår det underliggande syftet med programbeskrivningen på Papermess-bloggen? Nu när fler än jag saknar det fysiska och analoga. Mötena, handslagen kramarna och kroppsspråket.

När vi kommer ut ur tunneln så kan vi väl vara överens om att den 100-procentiga, digitala umgänges”verkligheten” är icke eftersträvansvärd? Vi måste se de digitala inslagen som verktyg och hjälpmedel. Inslag som förenklar vardagen. Inte den boll som alla skall springa på.

Den här veckan nöjer vi oss med detta, tar en paus och ännu ett digitalt möte i väntan på det verkliga livet. Ambitionen är att hitta lite matnyttigt kring vilka digitala hjälpmedel som faktiskt är riktigt bra.

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren