Reklamvärldens och världens i övrigt, kortsiktiga horisont visar sig ha urvattnat kreativiteten 24 år bakåt i tiden. Det visar en studie av McKinsey & Company. En kortsiktighet som styr lejonparten av marknadsföringsbudgeten mot digitala kanaler. Man kallar det för ”digital likgiltighet”.

En ”vi vill ha det nu-kultur” har lett till att fördelarna med kreativa kampanjer försvunnit. Då kampanjerna syftar till kortsiktigt försäljningsresultat har deras förmåga att bygga varumärken börjat falla bort,” säger IPA (Institute of Practitioners in Advertising)

Betyder detta att avsaknaden av långsiktigt varumärkesbygge är orsaken till allt mer intetsägande marknadsbudskap? Tja – när allt kommer omkring startar digitala och mobila lösningar ur samma teknik och yttrar sig på samma enheter. Och de flesta digitala upplevelser fokuserar på användarvänlighet och syfte, utan avsikt att uttrycka kreativitet. Forresters kundupplevelseindex (CX-index) säger definitivt ja. I sin årliga undersökning av över 100 000 kunder där upplevelsen av varumärket och hur mycket lojaliteten stärks, pekar resultatet rakt mot ”digital likgiltighet”.
Varumärkenas kunder kämpar för att skilja en upplevelse från en annan, säger rapporten.

Rapporten visar på ett starkt behov av ökad kreativitet eftersom endast ”kreativ eldkraft” kommer att kunna stärka ett varumärke över tid. Peter Field på IPA avslutar med att ”den här kortsiktighetskulturen leder bara till underpresterande kampanjer under lång tid framöver. I slutändan orsakat av företagsledningarnas förståelse för kreativitet.”

Källa: https://www.printpower.eu/insight/print-plays-the-long-game

 

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren