Att välja pappersförpackning är ett sätt att motverka klimatförändringar. Det är en förnybar och återvinningsbar resurs som gör att skogarna kan spela en avgörande roll i den globala koldioxidcykeln.

Träd absorberar koldioxid från atmosfären när de växer och en del av den låses fast i träfibern. Faktum är att ungefär hälften av träets torra vikt är kol. Med lämplig återplantering och ansvarsfull skogsförvaltning fungerar skogen som ett ”kollager” och detta kol hamnar således inte i atmosfären, vilket mildrar effekterna av klimatförändringar.

Kol förblir inlåst i träprodukter under hela livscykeln. Detta motsvarar att 693 miljoner ton koldioxid hålls från atmosfären årligen. Även om pappersprodukter vanligtvis har en relativt kort livslängd (med några få undantag som böcker eller arkiverade dokument), förlängs klimatförändringsfördelen med träfiber genom återvinning eftersom den fortsätter att lagra kol.

Papper är alltså bättre än elektronisk information, plast och andra lösningar eftersom pappret blir en del i ett större sammanhang som bidrar till ett bättre klimat.

Källa: https://lovepaper.org/fact-file/paper-power

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren