Vid planeringen av Tele 2 Arena fick man kalla kårar när kalkylerna visade på drygt 100.000 in- och uttransporter. Finns det ingen plan och struktur på detta skulle de leda till stora tidsförluster i form av väntetider och frustration till följd av det. Att bygga en stor fotbolls- och eventarena är något av det mest analoga man kan tänka sig. Kan man tänka sig att det kan styras med ett digitalt verktyg? Jajamän, det kan man!

I logistiklösningen måste det också finnas en struktur kring var avlastat material hamnar och tas om hand. Studier visar att så mycket som 26 % av en yrkesarbetares arbetsdag går åt till väntan. Det blir stora summor när projektet kostar upp emot 800 miljoner kronor. Det här har AB Svensk Bygglogistik en lösning på.

Genom att anlita AB Svensk Bygglogistik dedikeras bygget en Logistikansvarig och alla som levererar in material måste använda LogNet.  Där bokas ankomsttider eller resurser såsom kranar, liftar och liknande. LogNet ger medarbetarna ute på projekten ordning på materialflöden på ett sätt så att byggarbetsplatsen inte förvandlas till en lagerplats.

LogNet ger administratören en tydlig överblick av vad som kommer att ske dag för dag och det blir därför enkelt att styra information och kommunikation. Under LogNets 10 års användande har alla in- och utleveranser, på alla byggen Bygglogistik har deltagit i, registrerats vilket gör att man med mycket stor precision kan tala om vilka utmaningarna med ett bygge kommer att vara om man inte använder en väl utvecklad logistiklösning. Det behöver inte vara en gissningslek.

En liten analog twist till är att Bygglogistik tillhandahåller vad man kallar Logistikpatrullen. Den består av studenter som tänkt sig en framtid i byggbranschen och vill ha ett extrajobb. Logistikpatrullen jobbar på kvällarna med att transportera in allt material som ska användas på byggarbetsplatsen dagen efter. När byggnadsarbetarna kommer till jobbet på morgonen därpå står redan rätt material, i rätt mängd på rätt plats. Bordet är dukat – det är bara att hugga in!

Se mer: https://bygglogistik.se/lognet-juvelen-i-kronan/

 

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren