Vad valet av kanal ger för räckvidd, kontaktkvalitet och resultat, var något undersökningsföretaget Manolima mätte i höstas tillsammans med ICA Maxi i Västerås. Man skulle förenklat kunna säga att effektiviteten för det fysiska utskicket är minst fyra gånger högre. Eller så tar man del av lite mer detaljerade data. Fakta är dock att digitalt är sämre.

  • I genomsnitt tittar mottagaren 44 sekunder i det fysiska utskicket. Motsvarande siffror för e-postutskicket blev 11 sekunder.
  • Får man reklambladet ser man i snitt 50 produkter. E-postmottagaren ser bara 4.
  • 90% läser igenom hela reklambladet medan bara hälften betraktas av e-postutskicket.

Sammanfattningsvis är det ingen tvekan vilket utskick som gav bäst resultat: Det var det fysiska som gav högst räckvidd, bäst kontaktkvalitet och var bäst på att skapa köpintentioner!

 Varför vinner det fysiska utskicket?

Folk föredrar reklam som inte uppfattas om påträngande, så när vi själva kan styra över tiden och hur vi läser reklam, mår vi bättre och det skapas positiva känslor. Slutsatsen blir att det är det som händer – mottagaren tittar på reklambladet när hon eller han har tid och troligen känns det fysiska formatet mer lockande. I slutändan fungerar den reklam som kunden uppskattade mest, allra bäst. Dvs det fysiska utskicket.

 

Källor: https://www.sdr.se/nyheter/vi-testar-e-post-mot-oadresserad-reklam

 

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren