Digital information påverkar miljön. Andelen digital teknik i globala växthusgasutsläpp ökade med 50% från 2013 till 2017. Digital teknik kräver sällsynta metaller och speciella råvaror. Globalt sett beräknas de totala utsläppen som genereras genom e-post till 300 miljoner ton CO2 per år – vilket motsvarar utsläppen av 63 miljoner bilar, årligen. (I Sverige beräknades det finnas 5 miljoner bilar 2018 – alltså motsvarar e-postens CO2-utsläpp drygt 12 länder som Sverige)

2016 genererades 44,7 miljoner ton e-avfall globalt, av vilka 435 tusen ton var mobiltelefoner. Det är mer än massan av Empire State Building. E-avfall har en återvinningsgrad på bara 20% .

Fördelar mer information på papper
I dagens digitala värld blir kraften från tryck på papper mer uppenbar än någonsin. Konsumenter i Europa svarar i undersökningar att de älskar att läsa på tryckt information. Allt fler börjar förstå vikten av att ”stänga av”. 28% svarade i en undersökning 2019 att de lider av ”Digital överbelastning” – i samma undersökning säger 69% att tryck är det roligaste sättet att läsa böcker.

Pappersindustrin har gjort läxan

2018 var den europeiska återvinningsgraden för papper 72% och målet är 74% fram till 2020 – vilket är nära den praktiska maximala återvinningsgraden på cirka 80% (Beror på att böcker och arkiverat material bevaras länge och vissa pappersprodukter kan inte återvinnas, t.ex. vävnad och
sanitetsprodukter. Papper återvinns i genomsnitt 3,5 gånger per år i Europa. Papper kan inte
återvinnas obegränsat antal gånger eftersom fibrerna slits.

Källa: https://lovepaper.org

 

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren