Jag funderar ibland på vilka sanslösa genvägar folk tar i sina betraktelseresonemang. Den bästa liknelsen jag kan göra är den som sker när Lisen Lisette sitter i sin Tesla från Göteborg till Malmö. Inte bara har hon råd med den – vilken miljöinsats. CO2 = noll på sträckan.   

Det kallas att lyfta ut saker och ting ur sitt sammanhang eller att kolla med de glasögon man behagar. För vad är det som har skett under det att Teslan har tillverkats? Hur belastar tillverkningen av batterierna miljön och vad är det som skall ske när batterierna är uttjänta? Hur har elen som laddat upp Lisens Tesla, tillverkats. Vad är den samlade miljöpåverkan på riktigt när Lisen kör sin Tesla från Göteborg till Malmö. Ingen aning. Mest troligt har inte Lisen någon aning heller. För hon är inte intresserad.

Kom till saken

För att inte förlora mig i metaforer så skall jag försöka komma till saken. Det är samma sak ovan. Vi känner alldeles för mycket och hänger oss alldeles för lite till fakta. Det känns som att det är jättemiljöovänligt att få pappersreklam i brevlådan – men vet vi det?

Till att börja med kan vi ju börja läsa på vad det egentligen är som gäller för papper. Pappersprodukter har vanligtvis en relativt kort livslängd (med några få undantag som böcker eller arkiverade dokument). Detta innebär i praktiken att användande av papper som också återvinns binder koldioxid över tid på ett sätt som bromsar den globala uppvärmningen.

Ett e-brev påverkar ju inte alls…

Det känns som att det är så – men, vi känner alldeles för mycket och hänger oss alldeles för lite till fakta. Allt vad som är kopplat till vår hantering av data och elektroniska budskap bör rimligen vägas in – precis som i fallet med Lisens Tesla-resa. Facebooks datorhallar utanför Luleå https://fof.se/tidning/2017/1/artikel/har-svalnar-dina-likes – tror du att de inte strör något salt i klimatsåren?

Eftersom det känns så mycket

Så lägg av med att ”känna” och börja ta reda på lite fakta. Jag har hittat en sida som heter Love Paper https://lovepaper.org/fact-file/paper-power där man har samlat lite fakta kring vad användandet av papper bidrar med och INTE ställer till med.

 

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren