BUST THE MYTH

Fakta: Hållbar skogsskötsel bevarar biologisk mångfald och skapar skyddsåtgärder kring skogen för framtida generationer

Skogen är en oerhört viktig del av miljön. Välskötta hållbara skogar ger flera fördelar för samhället, som försörjning, ekosystemtjänster och biologisk mångfald samtidigt som de hjälper till att hantera klimatförändringarna. För att säkerställa den långsiktiga hälsan hos europeiska skogar, styr hållbar skogsförvaltning upp på det sätt som pappersindustrin brukar och hämtar den huvudsakliga råvaran.

Skogen är planetens mest värdefulla resurs och hem för mer än hälften av världens landbaserade djur- och växtarter. Under de senaste fyra decennierna har den också dämpat den globala uppvärmningen genom att absorbera cirka en fjärdedel av den koldioxid som släpps ut av oss människor. Kolbindningen i skogarna, minskar hastigheten för kolansamling i atmosfären och minskar därmed takten av klimatförändringar.

Det är en vanlig missuppfattning att de europeiska skogarna krymper. De växer med motsvarande

1 500 fotbollsplaner varje dag.

Det finns ett antal system för att säkerställa att skogarna sköts på ett hållbart sätt. De två mest kända är Forest Stewardship Council® (FSC®) samt Program for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™)

Bägge systemen har liknande mål: certifiering av skogar enligt trovärdiga, oberoende och verifierade standarder för ansvarsfull skogsförvaltning, bevarande av växters och djurs naturliga livsmiljöer samt respekt för skogsarbetares och lokala samhällens rättigheter. Båda driver en robust kedja av vårdnadssystem som spårar trä och träfiber genom varje steg i leveranskedjan, från skogen till slutanvändaren.

Läs vidare här: https://www.twosides.info/planted-forests

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren