I december 1996 lanserades de första internetbankerna i Norden. Under 20 år har mycket hänt och bankärenden har tagit steget från datorn till mobilen. Men vad kan vi vänta oss av morgondagens bank? Tieto uppmärksammar http://20-årsjubileet av internetbankengenom att analysera vilka tekniker och trender som kommer att påverka morgondagens bank.

 

I december 1996 lanserades de första internetbankerna i Sverige. 2016 var det alltså 20-årsjubileum. Den 2 december 1996 öppnade SEB sin internetbank och strax därefter följde fler banker. Sedan dess har flera nya tjänster lanserats vilket gjort banktjänsterna online enklare och mer tillgängliga. 2012 lanserades Swish, vilket möjliggjordes av att BankID lanserats för mobilen 2010. Det är bara några exempel på tjänster som har förändrat sättet konsumenter interagerar med varandra och sina banker. Med flera tekniska lösningar runt hörnet och kommande regleringar på EU-nivå är det många som frågar sig vad morgondagens bank har att erbjuda och vad det innebär för bankbranschen och deras viktigaste tillgång – kunderna.

Maktförskjutning

Under 2018 träder en ny EU-reglering för betaltjänster (PSD2) i kraft som tvingar banker att öppna upp sina system för andra aktörer. I Finland har det bankägda företaget Automatia lanserat Siirto, en mobil betaltjänst som också är PSD2-kompatibel, vilket gör att fler aktörer kan utveckla nya betaltjänster på en befintlig plattform. Den del av det nya EU-direktivet PSD2 som direkt påverkar svenska e-handlare är frågan om SCA – Strong Customer Authentication. För att stärka skyddet för konsumenter och e-handlare i samband med betalningar över internet kräver EU nu att betalningarna ska vara tvåfaktorsauktoriserade.

 

2018 skedde tillväxten på nätet

2018 blev återigen ett riktigt tillväxtår för e-handeln, med en tillväxt om 15 procent, och det finns inga tecken på en avmattning. Det framgår av E-barometern Årsrapport 2018 som ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. Helårets vinnarbransch på nätet blev livsmedelsbranschen som ökade med hela 27 procent**. Den ökade tillgängligheten har tillsammans med möjligheten till tidsbesparing gjort att allt fler konsumenter fått upp ögonen för e-handeln av livsmedel. Trots de senaste årens snabba tillväxttakt finns fortsatt tillväxtpotential i branschen, då livsmedelsförsäljningen endast utgör 1,9 procent av den totala livsmedelshandelns omsättning.

 

Det är bankernas förtjänst

1996 var alltså året då bankerna lärde oss att bli digitala. Nu är de på väg att gå under på eget grepp. Att vi har så hög andel handel via nätet är helt utan tvivel, bankernas förtjänst. Vi minns den stora skepsism vi kände inför att göra hantering av pengar vid ett tangentbord. Något som idag är helt naturligt och som spritt sig till snart när alla näringar. Flygbiljetter, bio, hotell, skor, kläder, mat.

Källor:

https://dhandel.se/kunskapsbanken/14-september-trader-eus-nya-betaltjanstdirektiv-psd2-in

https://www.dagensanalys.se/2016/12/internetbanken-fyller-20-ar-det-har-kan-vi-vanta-oss-av-morgondagens-bank

http://www.hui.se/nyheter/utvecklingen-under-2018-blev-en-ny-milstolpe-for-e-handeln

 

Tills nästa Paper Mess – Må väl

Måns Löfgren