Från nu – november 2023 – gäller mobiltelefonförbud under skoltid i Andalusien. Förbudet inkluderar raster och fritidsaktiviteter, undantag görs när det är motiverat vid viss pedagogiska användning. Bill Gates och Steve Jobs är exempel på föräldrar som hindrat sina barn upp tom. 15 års ålder, att bruka sina företags, egna uppfinningar. Nu tar olika länders skolväsen efter.

Specifikt föreskriver den andalusiska regeringen en begränsning av användningen av mobiltelefoner under skoldagen vilket tolkas och inkluderar skoltid, raster och fritidsaktiviteter. Mobiltelefon får bara användas när det är motiverat till viss undervisning.

Källa: Svenska Magasinet Costa del sol

https://svenskamagasinet.nu/nyheter/mobiltelefonforbud-under-skoltid-i-andalusien/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=veckans_spanska_nyheter&utm_term=2023-12-09#google_vignette

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren