För att locka fler lyssnare lanserade Lugna Favoriter i december 2022 en pop up-station på kanalens plats i etern. Lyssnarna fick bekanta sig med Jul­kanalen – med 100 procent julmusik. Detta marknadsfördes genom ett fysiskt ”julkort” till alla – med uppmätta effekten att hela 72 procent troligtvis skulle lyssna på kanalen inför julen.

Bilden stärks ytterligare av siffrorna man fick efter utskicket av ”julkortet” med Julkanalens julhälsning. Det skickades ut tidigt i december 2022 till alla hushåll i Stockholm som tar emot reklam. Utskicket förklarade varför Lugna Favoriter konverterade till nytt namn under en period. Sedan gjordes en effektmätning dagarna efter och resultatet visade att hela 72 procent såg det som troligt att man tänkte lyssna på radiokanalen. ”Även om det ibland sägs att det finns en reklamtrötthet, så gäller inte det för alla som man faktiskt når med direktreklam. Här har vi en möjlighet att personifiera både budskapet och ”det här är för mig”-känslan, säger Filip Born, Marknadschef på Lugna Favoriter.

Läs hela artikeln här: https://www.sdr.se/nyhetsbrev/direktreklam-ger-raeckvidd-och-kreativ-moejlighet?utm_source=L&utm_campaign=9ddc7a2f6d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6e108b95a6-9ddc7a2f6d-92164374#nyhet

Källa: SDR

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren