Googlar man ”HR-appar” så får man upp emot 200 träffar. Nu är ju HR ett ganska vitt begrepp och väldigt många av dem har valt att hantera sin nisch inom HR-segmentet. Anyhow – det finns en del HR-appar. För egen del känner jag till två och det är Goozo och n´Gager. Jag återkommer till dem.

 

HR som begrepp

Kollar man HR på Wikipedia får man reda på att en Human Resource (Human Resource Management – HRM) är ett företags personalavdelning som ser till att det finns basprocesser etablerade till organisationens humankapital. Det vill säga personalens kompetens, psykiska samt fysiska välbefinnande. HRM kopplas tydligt till organisationens affärsidé, mål, visioner och strategier. Trots den tydliga skillnaden mellan personaladministration och HRM är det många organisationers personalavdelningar som bara bytt namn till HRM-avdelning. På det skall man alltså digitalisera Human Resource – det är här min skepsism föds.

HR digitalt – låter befängt

Jag strök under ett par ord ovan i texten och det kopplar jag till ett tidigare blogginlägg; https://papermess.skybluemedia.se/161-varfor-digitalt-kan-vara-forodande

Kan det, utifrån detta, vara lämpligt att addera ännu en digital applikation för den anställde att grotta ner sig i?

Så klart är det så – det handlar om ”huret”. Företaget som döpt om personalavdelningen till buzzwordet ”HR-enheten” utan att ha adderat något, kan nog också tänkas skaffa en app som en quick fix. Då är man hemma liksom. Har man däremot utarbetat en väl genomtänkt plan för hur humankapitalet i organisationen skall smörjas i maskineriet och implementerar ett tekniskt hjälpmedel för att nå målen – då kan det nog fungera ypperligt.

Goozo

Plattformen ger möjlighet att kartlägga sin organisation och styra en långsiktig förändring via riskanalys och genom fokusområden som automatiskt anpassas efter gruppens behov. Goozo har utvecklat applikationen för att kunna visa personal-investeringars påverkan och leda det i bevis. Appen ger möjlighet att skapa automatiserade pulsmätningar och medarbetarundersökningar och den följer per automatik upp alla personalsatsningar som görs i organisationen. Detta skall i sin tur spara tid och ge chefer förutsättningar för att bedriva kompetent förändringsarbete och ett fokus på själva arbetsmiljöarbetet.

Ett komplement – bra så.

nGager

nGager är ett atbetsledningsstöd. Ett app-utformat intranät som skall underlätta den anställdes vardag. Det kan vara en organisation där väldigt många jobbar mindre än fulltid. Ett gym med instruktörer som ständigt behöver få koll på rutiner kring sin uppgift i organisationen. Utöver den arbetsplatsen, kan personen ha fyra till – med sina rutiner. Varje vardags svar på olika frågor skall gå att finna i appen. Det är uppenbart att detta är till nytta i vissa delar av arbetsledning och genomförande av vardagliga uppgifter.

 

Tydliga exempel på att digitala lösningar är lysande komplement – låt dem inte bli allenarådande.

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren