IRM gör analyser och prognoser för den skandinaviska reklammarknaden. Analyserna görs kvartalsvis och summeras även på årsbasis. IRM är ett oberoende institut utan vinstintresse som mäter reklammarknadens utveckling i Skandinavien. Sign&Print har träffat Madeleine Thor, vd för IRM, och hon sammanfattar 2022.

Tryckta medier, så som tidningar och tidskrifter, har under flera år haft kraftiga tapp. Efter pandemin skedde även här ett skutt uppåt men det kommer troligen bli kortvarigt, enligt IRM. De senaste siffrorna visar en tillbakagång på 10–15 procent.

Den digitala reklamen stod 2010 för 20 procent av annonsmarknaden, motsvarande siffra för 2021 var hela 69 procent. En digital kategori som ökat kraftigt är ”sök” som 2010 omsatte runt 2 miljarder kronor och som förra året gått upp till 20 miljarder kronor.

Historiska data visar att det tar i genomsnitt tre år för reklammarknaden att återhämta sig efter en kris. Efter pandemin har det dock varit en rekordsnabb rekyl uppåt, där den digitala marknadsföringen drivit utvecklingen, men under 2023 väntas marknaden bromsa in.

Läs hela artikeln här: https://signprint.se/2023/03/31/digital-reklam-okar-ater-lite-pa-det-analoga-varje-ar/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_13_2022_COPY_01)

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren