Europeiska unionens lagstiftning om digital rättvisa för konsumenter måste överväga vilken roll den tryckta kommunikationen spelar, annars kommer rättvisan bara att gälla de som är online – och Eurostats uppgifter visar att ”endast 54 % [av människor i åldern 16–74 år i Europa] hade grundläggande digitala färdigheter ” 2021 (DESI, 2022).

Rättvisa online och offline måste analyseras samtidigt för att säkerställa att inkludering och valfrihet alltid gäller alla. Det kan inte antas att den digitala övergången inte påverkar befintliga offline-rättigheter och friheter. Utan ett mer holistiskt synsätt i EU-lagstiftningen kommer ett stort antal europeiska konsumenter att behandlas orättvist.

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd om ett arbetsdokument från personalen: Digital rättvisa – lämplighetskontroll av EU:s konsumentlagstiftning. Samrådet, som har en deadline till den 20 februari 2023, syftar till att ”analysera om ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa en lika nivå av rättvisa online och offline” och fokuserar på tre delar av lagstiftningen:

  • Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder
  • Konsumenträttsdirektivet 2011/83/EU
  • Oskäliga avtalsvillkor Direktiv 93/13/EEG
  • Detta är ett tillfälle att peka på tryckets viktiga roll och att påminna EU:s beslutsfattare om deras ansvar att främja inkludering istället för att undergräva den. Framtida lagstiftning kommer att baseras på detta arbetsdokument, så det är mycket viktigt att vår sektor reagerar på samrådet. Intergraf har utarbetat ett positionspapper och kommer att svara på samrådet, som består av en flervalsundersökning och utrymme för att ladda upp ett underlag.

Läs hela artikeln här: https://www.twosides.info/UK/a-fair-digital-transitiohttps://www.postnord.se/om-oss/pressmeddelanden/kundberattelser/harjedalskok-nar-hela-landet-med-uppslagetn-needs-print

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren