Aldrig någonsin tidigare har det funnits så mycket tillgänglig information. Idag möts konsumenter av upp till 20 000 säljbudskap per dag. I denna värld av informationsöverflöd är det viktigt att vi som marknadsförare fokuserar på att välja design, innehåll och media som gör våra budskap synliga. För synlighet ökar köpbenägenheten!

 

Effekt: Om du vill få verklig effekt av din annonsering så måste du skapa annonser som väcker uppmärksamhet, dvs annonser som din målgrupp är intresserade av i minst 2,5 sekunder. Mottagaren måste se annonsen och också vilja lägga tid på att ta till sig ditt budskap.

KPI:er: Vi gör allt fler mediainvesteringar i kanaler där vi har svårt att se konkurrenters volymer och får därmed även svårt att mäta vår Share-of-Voice. I stället måste vi flytta fokus från annonsvolym och exponeringar till faktisk observation och tiden som mottagaren verkligen spenderar med annonsinnehållet.

En stor roll spelar också mottagarens konsumtionsbeteende och ditt val av mediekanal. Är läsaren fokuserad och mer engagerad när hon läser din annons eller är hon otålig och rastlös? Karen Nelson Fields forskning visar att exakt samma annonsenhet i olika kanaler kommer att få helt olika uppmärksamhet.

Läs hela artikeln här: https://www.sdr.se/nyhetsbrev/vaelj-raett-mediekanal?utm_source=L&utm_campaign=e907d475eb-EMAIL_CAMPAIGN_2022_11_17_08_08&utm_medium=email&utm_term=0_6e108b95a6-e907d475eb-92164374#nyhet

Källa:SDR

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren