På en anställningsintervju 1991 när jag var 25 fick jag frågan vad jag tycker är viktigt, rent generellt i livet. Jag svarade att ”det är viktigt med en bra mix – jag har en bra mix”. Jag fick jobbet och undrar än idag var det kom ifrån.

Vad jag menade att det var viktigt för mig att livets alla delar fungerade. Detta var innan jag läste an massa kunskapslitteratur och fick annan form av input kring detta. Obegriplig djupsinnig insikt av mitt 25-åriga jag.

Nu går jag slutet på den här utbildningen och får lära mig om Bra Balans.

Ett område som är rakt upp i den allén som jag var på, på den där anställningsintervjun. Att reflektera över livspusslets olika delar och det egna ansvaret för att se till att det råder balans.

Topp-3-prio i undersökningar i alla de skandinaviska länderna. Med några få undantag, kommer att få balans mellan privatliv och arbetsliv högst bland de tillfrågade inom både affärs- och ingenjörsyrken. Självklart är lönen en viktig parameter, men den tenderar mer att bli en hygienfaktor.

Tills nästa avrapportering – må väl!

Måns Löfgren – Trip 22