Dagens västerländska samhälle favoriserar sociala ideal. Är man introvert, är det lätt att hamna på efterkälken, och blir betraktad som oambitiös, blyg eller arrogant. När såg du en platsannons senast, där man söker en introvert ny medarbetare?

Jag har som många andra gått på en egenskapad myt. Att jag är extrovert i alla avseenden. Jag fick göra ett självtest i introversion och extroversion genom att svara på 57 frågor. Det visade sig så klart att jag inte alls var extrovert. Snarare sk. ambivert – man pendlar mellan dem bägge. En insikt som jag sätter stort värde på. Dessutom lite sangvinisk.

Detta är den extroverta personligheten när den kommer till sin fulla rätt. Utmärkande är en positiv och optimistisk syn på livet. Sangvinikern hyser tilltro till människorna omkring sig, och gillar dem av rätt anledningar. Hon betraktar inte andra som verktyg för att uppnå inflytande eller status. Hon är omtänksam, som inkluderar andra i samtal och håller kommunikationen varm. Att vara hjälpsam utan att förvänta sig något i gengäld är ett sangvinistiskt drag.

Känns ok!

Tills nästa avrapportering – må väl!

Måns Löfgren – Trip 22