Det finns några begrepp som för mig är svåra att definiera och hålla isär. Självförtroende, självkänsla och självbild. Nu när jag fått arbeta med kapitel 5 är, det något jag fått förklarat för mig.

Självförtroende är en individs tilltro till sin egen förmåga att prestera. Självförtroende handlar alltså om att göra. Självkänsla är varandet, dvs min uppfattning om vem jag är och mitt värde. Att ha en dålig eller låg självkänsla, kan också kallas mindervärdeskomplex eller självförkastelse, vilket är destruktivt. Självbild handlar om summan av självförtroende och självkänsla.

Jag har också blivit varse att jag lyckligtvis fått bra verktyg under min uppväxt för att kunna konstatera att på det här området fungerar grejerna rätt bra. Jag tror att såsom det blivit för många under pandemitiden så är det viktiga delar i det självledarskap vi kommit till att behöva.

Tills nästa avrapportering – må väl!

Måns Löfgren – Trip 22