Det är verkligen stor mening med att stanna upp och reflektera. Det är så lätt att läsa en text som går fortare ut än den kom in. 

Är glaset halvfullt eller halvtomt? Fem ord som passerar på 2,3 sekunder – medan om jag funderar på saker som hänt de senaste dagarna, helst skavgrejer, så kan jag erinra hur jag tacklade skavet. Blev jag målfokuserad på att hantera problemet fram till en lösning och mål eller fastnade jag i skavet.

Det är meningen med reflektion – är jag som jag vill vara eller är jag som jag tror att andra vill att jag skall vara eller tror jag bara att jag är på ett visst sätt?

Tills nästa avrapportering – må väl!

Måns Löfgren – Trip 22