John F Kennedy sade den 12:e september 1962 att ”vi kommer att sätta en människa på månen, innan slutet av detta decennium” Vilket också skedde 20:e juli 1969. Tillägget som sätter en tidsgräns är vad som krävs för att det skall kallas för mål – utan det är det en vision. Skillnaden är alltså det adderade tidsperspektivet. Hade inte presidenten satt målet så hade det sannolikt inte skett – iaf. inte vid den tidpunkten. Alla prestationer som skall utföras behöver ett mål.

Värdegrund och värderingar är kompassen för personen, föreningen eller företaget. Värderingar är något man kan återvända till och luta sig mot för att bygga en kultur.

Nu har jag fått reflektera över min verksamhets vision och värdegrund. Jag har också fått reflektera över målsättningar historiskt och framöver. Hur jag har gjort för att uppnå målen och hur jag kan bli bättre på att sätta mål och delmål med kopplade åtgärder som syftar till att få målen uppfyllda.

Tills nästa avrapportering – må väl!

Måns Löfgren – Trip 22