Efter att Tomas gått igenom och analyserat mina svar så har vi en genomgång på ungefär 90 minuter. Eftersom Job Match Talent funnits i nästan 20 år så finns svarsdata från 50.000 genomförda tester att luta sig mot. Mitt testresultat ger träffsäkra förbättringspunkter för att jag skall nå dit jag vill.

Tomas använder genomgången på ett fint och pedagogiskt sätt så jag skall förstå vad jag ser av testresultatet. Resultatet är inte ”rätt eller fel” utan ger en mycket precis matchningsprofil kopplat till den roll jag har. Förmodligen en av de mest träffsäkra kopplat till testets historik.

Jag har fått ett kompendium som bland annat innehåller kurva i en skuggad korridor. Den visar en korridor som stämmer med min roll som projektledare/koordinator. Det finns 150 olika korridorer att välja mellan, beroende på vad man har eller vill ha för befattning. Svaren på mina 200 frågor bildar en linje som då pekar på vilka områden jag kan se som förbättringsområden. Jag kan också konstatera att jag, inom vissa områden, inte behöver träna lika mycket.

Nu har jag fått en hemläxa att lösa på ett par veckor. Jag kommer att läsa kapitel 1 i arbetsmaterialet och till det kopplade arbetsuppgifter. Återkommer när det gjorts.

Tills nästa avrapportering – må väl!

Måns Löfgren – Trip 22