Anders Hansen är en svensk läkare, psykiater, författare och programledare som har skrivit böcker om hur hjärnan fungerar. ”Skärmhjärnan: hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade, deprimerade och ångestfyllda” utkom mars 2019 och har sålts över 800 000 exemplar globalt.

Vi håller på att fucka up helt

Den psykiska ohälsan håller på att ta över som det stora hälsohotet i vår tid. Ett högt tempo, konstant stress och en digital livsstil med ständig uppkoppling börjar få konsekvenser för vår hjärna. För hur mycket du än gillar att kolla bildflödet på instagram, nyheterna i mobilen eller filmer på plattan, är din hjärna inte anpassad till det som dagens samhälle för med sig. Den är helt enkelt i osynk med vår tid!

Jag plockar följande citat ur ”Skärmhjärnan” och uppmanar alla att läsa boken:

”Amerikanska forskare lät försökspersoner göra ett krävande koncentrationstest och en del av dem fick under testet ett SMS från försöksledarna som de inte besvarade. Det visade sig att de, trots att de ignorerade SMS:en, ändå gjorde fler fel än den andra gruppen. Tre gånger så många.

  • Det krävs inte mycket för att prestera sämre. Är det värt det?

”En annan grupp fick läsa en text på en dator i vanligt word-format och därefter fick läsa en annan text där de kunde klicka på några av orden som var länkade. När de efteråt fick svara på frågor om texten efteråt visade det sig att de hade registrerat texten med länkar sämre, trots att de inte klickade på länkarna. Förmodligen kommer detta sig av att hjärnan hela tiden måste ta ett beslut.  Skall jag klicka på länken eller inte? Varje sådant litet beslut kräver mental kapacitet.  Som knaprar både på vår begränsade koncentrationsförmåga och vårt arbetsminne.”

  • Vill du vara fokuserad. Ta in informationen ”off screen”

”Forskare lät två grupper med universitetsstudenter lyssna på en föreläsning. En grupp fick ha med sin dator, den andra inte. När man följde upp vad datorgruppen gjort under föreläsningen visade det sig att dom surfat in på en del sidor som innehöll information kopplad till föreläsningen – samtidigt hade de passat på att kolla mailen och Facebook. Omedelbart efter föreläsningen stod det klart att de som hade tillgång till dator inte kom ihåg lika mycket som de andra.”

  • Förödande distraktioner i vardagen

”Amerikanska forskare lät en grupp lyssna på ett TED-Talk. Vissa fick föra anteckningar med penna och papper medan andra skrev in i sin dator. Efteråt visade det sig att de som skrivit på papper hade förstått föreläsningen bättre. Resultaten sammanfattades under den talande titeln: The pen mightier than the keyboard – advantages of longhand over laptop note taking. Vad detta kommer sig av är osäkert men forskare tror att den som för anteckningar på dator, gör det ord för ord – medan man med penna inte kan skriva lika snabbt som på tangentbordet och därför tvingas man prioritera vad man skriver ner. Det betyder att när man skriver för hand måste man processa informationen och tar till sig informationen bättre”

  • Det är ju bra med fräna, tekniska hjälpmedel och så – men allvarligt talat

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren