Two Sides skapades 2008 med medlemmar från leverantörskedjan för grafisk kommunikation, vilket skapade ett forum för branschen att arbeta tillsammans och dela erfarenheter; förbättra standarder och praxis; maximera kundernas förtroende för våra produkter. 

Uppdraget

Two Sides är ett initiativ från företag från leverantörskedjan för grafisk kommunikation inklusive skogsbruk, massa, papper, bläck och kemikalier, pre-press, press, efterbehandling, publicering, tryckning, kuvert och postoperatörer. Det gemensamma målet är att främja hållbarheten i den grafiska kommunikationsleverantörskedjan och skingra vanliga miljömissuppfattningar genom att ge användarna verifierbar information om varför tryck och papper är ett attraktivt, praktiskt och hållbart kommunikationsmedium.

Visionen

Genom att förena sig med ett gemensamt syfte bakom Two Sides, strävar den grafiska kommunikationsförsörjningskedjan, ledd av hållbart och ansvarsfullt skogsbruk, pappersproduktion och tryckeri – efter att säkerställa att Print and Papers unika återvinningsbara och förnybara kvaliteter, kan utnyttjas i en värld av knappa resurser för kommande generationer. Two Sides är vidare engagerade i att säkerställa att tryck och papper också förblir ett mångsidigt, effektivt och kraftfullt sätt att marknadsföra och kommunicera, som tänjer på fantasin och förmedlar kunskap.

Be a member

PaperMess tycker helt enkelt att om man befinner sig i nämnda kedja, kan det vara bra att vara medlem och delta i den kollektiva uppgraderingen av kunskapsnivån.

Läs mer här – eller bli bara medlem nedan. https://www.twosides.info/about

https://www.twosides.info/become-a-member

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren