Att köpa media är idag komplext. Det handlar inte bara om att agera omnikanalt, köparen måste också förstå vad olika nyckeltal står för och vad man egentligen uppnår med sin investering. En bra mediainköpare vet idag hur mixen mellan människa, skärm och konto fungerar, men begreppen är långt ifrån kända av alla!

Medieuniversum

För att vara framgångsrik gäller det att hålla isär de tre existerande medieuniversumen och vad de olika definitionerna vi har för dessa faktiskt betyder. Vi har ett person- eller individuniversum, där vi mäter hur människor konsumerar medier och vad de tycker och gör. Och det är ju bara människor som de facto kan köpa en produkt eller tjänst.

Vi har ett digitalt skärmuniversum, där vi mäter vad som levereras till – och förhoppningsvis även visas på – en skärm. Förutom frågetecknen runt vad som faktiskt visas på skärmen har vi den stora osäkerheten i att veta vad som finns på andra sidan skärmen. Är det ens en människa?

Och hur mycket ser man av innehållet och budskapet i så fall? Att något visas på skärmen är ju ingen garanti för att innehållet ses, än mindre att det blir läst.

Och det tredje universumet gäller konton i sociala medier. Även här vet vi inte vad dessa konton representerar – om det är människor, organisationer eller en bot. Här har vi dessutom dilemmat att i princip all information om vad som visas och ses kommer från medieaktörerna själva. Trovärdigheten här kan i allt högre grad ifrågasättas.

Läs fortsättningen på SDR här: https://www.sdr.se/nyhetsbrev/maenniska-skaerm-eller-konto-vad-betalar-du-foer?utm_source=L&utm_campaign=4ef1c7c040-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6e108b95a6-4ef1c7c040-92164374#nyhet

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren