Det finns två ord som varit centrala för modern marknadsföring under de senaste 10 åren – data och relevans – och relevansen har i många fall lyfts fram som ett sätt att motverka reklamtrötthet genom att säga ”nå kunden när hon har köpbehovet”. Här finns dock ett stort missförstånd. Relevans i sig är bra, men om man tror att relevans innebär att man riktar sig till de som är i en köpprocess så riskerar marknadsföraren att vara ute alldeles för sent.

Oftast presenteras köpresan som en enkel kedja. Ett behov uppstår, vi funderar på möjliga lösningar och jämför dem innan vi fattar beslut. I själva verket är mänskliga köpbeslut mycket mer komplexa än så. De är sällan linjära, utan vi hoppar fram och tillbaka under en längre tid.

Med väl utformad och återkommande oadresserad direktreklam (ODR) i brevlådan nås vi målgruppen, på ett prisvärt sätt, både när och innan de är i köpläge. Studier visar att fysisk direktreklam påverkar känslor, minne och engagemang i betydligt högre grad än digital kommunikation

Läs hela artikeln på SDR här: https://www.sdr.se/nyhetsbrev/myten-om-relevans-och-vikten-av-att-naa-kunden-redan-innan-koepbehovet-uppstaar

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren