Med styvt 30 år i den grafiska branschen så kan man tvivelsutan säga att det runnit loads of water under broarna. Precis före min tid, när offsetpressarna fick fäste på 80-talet så rådde ett grafiskt Klondike med historier om trycksäljare som på anbudsförfrågan kunde svara: ”Offert? Det står på fakturan vad det kostar”. Det här inlägget spänner över precis de två världar som hela bloggen handlar om. Det som startar digitalt skall övergå i analogt – vilket inte är helt problemfritt 2022.

Det här blogg-inlägget kommer att sluta i det faktum att vi ser brister på skaparsidan när slutdestinationen är tryckt kommunikation. Att utbildning och kännedom om hela kedjan spär på minskningen av viljan att kommunicera analogt. För reklambyråer, för inhouse-byråer, för marknadschefer och för webbfolk. Inte bara för att trycket belastar marknadsbudgeten med inköp, istället för timdebitering – utan för det faktum att kompetensen blir allt mer frånvarande. Det råder stor kreativitet innanför skärmens ramar – utanför är det: SCARY!!

Grafisk industri stod emot – ett tag.

”Klondyke-tiden” var ändå under en tid då volymkopiatorer satte press på den grafiska industrin och man myntade begreppet ”det papperslösa kontoret” som var en idé som numera börjar bli realitet, 35 år senare. I själva verket var 90-talet och fram till 2007, en tid då såväl tryckt som kopierad information, gjorde kontoren allt annat än papperslösa. I ett blogg-inlägg tidigare på PaperMess beskriver jag hur allt small till 2007. Från 1995 och fram till 2007 blev budskapet, ”det digitala tar snart över” lite av ett Peter och Vargen-epitet. Det hände aldrig – förrän 2007.

Apple ändrade allt

2007 skedde ett paradigmskifte när Steve Jobs lanserade Apples iPhone. Fram tills dess kunde inte konsumenten nås på ett effektivt sätt digitalt. Kommunikationen gick till fasta datorer i hemmet eller på arbetsplatsen och nådde mottagaren på ett störande sätt. Störande så till vida att man allt som oftast gjorde uppgifter på datorn och avbröts i det. Datorn hemma var dessutom i många fall gemensam så budskapen var svåra att individanpassa.  Du kunde gå i en galleria och få en tryckt folder med ett budskap som då var ett av de effektivare sätten att nå slutkonsumenten.

Det digitala budskapet nådde fickan

Då – under Steve Jobs keynote i början av Macworld i San Francisco, USA den 9 januari 2007 ändrades allt. Idag har vi själva bidragit till att skapa mängder med profiler som gör oss träffbara för budskap som passar och framför allt – budskapen når digitalt ända fram i den enskilde mottagarens ficka, till vår smartphone. Det har påverkat den grafiska industrin drastiskt. Upplagorna är färre och mindre vilket syns på minskningen av volymer av pappersmassa. 2007 låg svensk förbrukning av pappersmassa på 2,2 miljoner ton, en siffra som 2021 hade gått ner till 1,5. Det är en minskning med 32% på 14 år.

Det fallerar i bland

Det tryckta mediet spelar dock fortfarande en viktig roll, vilket flitigt uppmärksammas här i bloggen. Jag ser som konsult emellertid att kunskaperna brister kring vad som händer efter det att originalet lämnar datorn. Inte ens medieutbildningarna verkar ägna detta någon som helst uppmärksamhet. Har jag fel här – upplys mig. Det kan handla om att nyanserna i tryckpressen blir annorlunda mot upplevelsen på skärmen. Detta har flera anledningar – här är fyra. 

HJÄLP! Varför blir det inte som i datorn?

  • Punktförstoring. Tryckpunkterna sväller när den våta färgen når pappret, vilket förändrar nyanserna.
  • Tryckfärgen på papper är reflekterande. Ytan reflekterar alltså färgnyansen du ser – medan färgen på skärmen är lysande. Helt annat!
  • Skärmens färgspråk konverteras från RGB (Röd, Grön, Blå) till tryckteknikens CMYK (Cyanblå, Magentaröd, Yellow och Keycolor, svart). Helt ologiskt så är kapaciteten i CMYK-systemet bara en liten del av vad RGB kan återge. Det innebär (höftat) att trycket bara kan återge 50-60% av de nyanser som finns på en datorskärm. Det innebär att upp emot 40% av det du gör, färgmässigt, i datorn – kan inte återges i tryck, utan istället blir en närliggande nyans.
  • Lägg till ovan Färgmängd. Den totala färgmängden i ett digitalt dokument vållar inga problem. Gör man däremot ett dokument för tryck där den totala färgmängden överskrider gränsvärdena, kommer det att innebära att de tryckta arken aldrig torkar. De blir som en stämpeldyna. det får i sin tur till följd, att det smetar och kladdar i momenten efter tryck.

Gud så rörigt – vad skall jag göra?

Ett första steg är att läsa denna lilla text och skaffa sig en förståelse. Sedan är det bra att inse, för att bli lite raljant, att du inte skulle kliva in i cockpit och ta över flygningen till Mallorca utan full flygutbildning. Det är omfattande kunskaper som krävs för att producera original som skall lämna den digitala världen och ta sig helskinnat ut på papper i analog form. Gå utbildning, läs böcker kolla på nätet eller anlita mig som rådgivare och koordinator av lösningar.

Här kommer ett par rekommendationer. En bok samt Arkitektkopias Akademi:

Bok: Trycksaksboken en bibel som ger många svar av Georg Flessa – Sök på Bokbörsen eller Libris då förlaget avslutade sin verksamhet 2015

Länk: https://www.arkitektkopia.se/akademi

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren