Sedan 1907 har intäkterna från försäljningen av majblommor gått till att motverka barnfattigdomen i Sverige. Vanligtvis säljer barn blommorna ute på stan eller genom att knacka dörr men under pandemin har det varit omöjligt. Att tänka nytt och snabbt var nödvändigt för Majblomman i år.

Det var sannerligen en helt ny situation för majblomsförsäljarna på grund av corona.

– För första gången skulle försäljningen ske digitalt via webbshoppar som barn startade själva med hjälp av lärare, ledare eller föräldrar. Vi behövde nå målgruppen med information om möjligheten att delta i Majblommans insamling, men också berätta om att man kan söka ekonomiskt stöd av oss.

Vi ville också öka kunskapen kring barnfattigdom, så det fanns flera syften med kommunikationen, berättar Tove Lindahl

Greve, Majblommans generalsekreterare. Majblomman satte i gång med arbetet hösten 2020 och blev tidigt i våras kontaktade av PostNord. Därefter drogs en bred kampanj igång, där flera fysiska kanaler användes för att få föräldrar och barn att starta webbshoppar i Majblommans app eller på majblomman.se. Majblomman formgav utskicket, sedan tryckte PostNord upp och distribuerade det som adresserad direktreklam till köpta adresser, framtagna efter analys av PostNord. För att nå ut ännu bredare syntes kampanjen också i annonser i Uppslaget, PostNords utskick som går ut till drygt tre miljoner svenska hushåll.

”Våra lösningar var enkla för Majblomman att köpa och förstå och krävde ingen egen insats förutom utformningen av utskicket. Jag är imponerad av deras formgivning, i ett utskick har man bara sekunder på sig att fånga uppmärksamhet och måste vara enkel och tydlig. Majblomman lyckades verkligen”, säger Georg Andersson, DM/DRspecialist PostNord. Från Majblommans sida håller Tove Lindahl Greve med om att kampanjen verkligen gått bra:

” Vi är väldigt nöjda med samarbetet med PostNord – allting har skötts smidigt och proffsigt trots att det behövt gå fort. Resultatet av barnens insamling känns magiskt, det borde inte varit möjligt att skapa en ny insamlingsmodell på så kort tid – under två veckor såldes majblommor för 36 miljoner. Ett vanligt år säljs majblommor för 65 miljoner, men den affärsmodellen har vi ju byggt i över 100 år. Nu hade vi åtta månader på oss.”

Källa: Mottagarmakt 2022

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren