DR en vinnande kanal för Postkodlotteriet. För Postkodlotteriet har reklam i postlådan alltid varit en viktig del av marknadsmixen. Det hörs ju till och med på namnet. Direktreklamen har blivit ett effektivt medel för både försäljning och förflyttning. För ett prenumerationslotteri som Postkodlotteriet är direktreklam ett naturligt medium, säger vice marknadschef Magdalena Settling.

– Vi har en komplex produkt och behöver få plats med mycket information. Det klarar direktreklamen och funkar därför inte bara som reklam utan också som försäljningsverktyg. DR gör det också möjligt att jobba med variabeltryck och kreativa lösningar med själva postnumret. Postkodlotteriet arbetar i princip uteslutande adresserat, med noggranna tester av utformning och segmenteringsmodeller. Det kan vara att fokusera på nyinflyttade eller ha anpassade erbjudanden för olika åldersgrupper.

– En sak vi ständigt utvecklar är svarsmöjligheterna. Den klassiska svarstalongen fungerar fortfarande bra i vissa målgrupper, i andra måste vi driva in till webben i stället. Det kan innebära att använda nya tekniska lösningar, som till exempel QR-koder, säger hon. Postkodlotteriet har ökat andelen digitala kanaler i marknadsmixen de senaste åren, medan breda räckviddsmedia ligger som en matta i botten. Magdalena Settling menar att det är svårt att veta vilken kanal som i slutänden ger konverteringen och därför är kombinationen viktig. – Vi strävar hela tiden efter att bli spetsigare, att förstå förflyttning och underlätta den. Men direktreklam kommer att fortsätta vara en viktig kanal för oss. Där kan vi breda ut oss, berätta om case och skapa interaktion med mottagaren. Bjuda på mer innehåll helt enkelt.

Källa: Mottagarmakt 2022

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren