Mottagarmakt är en rapport som PostNord tar fram varje år där vi mäter hur konsumenter vill ta emot information. Rapporten tar upp en mängd olika kanaler för kommunikation som dagens avsändare/mottagare kan välja mellan – och mottagarnas syn på att inte få välja själva.

Från 2021 till 2022 har antalet som tackar ja till reklam ökat från 49 till %. Hela 88% är ansluten till en digital brevlåda. Från den 1 december 2021 började Covidpass gälla i Sverige och då ökade antalet digitala brevlådor tydligt. Man kan också se att SMS är den snabbaste kommunikationen, följt av den vanliga postlådan – sedan mail. Med snabb menas hur snabbt mottagaren tar del av ett budskap, från det att budskapet anlänt.

81 procent av svenskarna tycker det är ganska/mycket viktigt att själva få bestämma på vilket sätt företag/myndigheter ska informera dem. Färre agerar aktivt, men fler är passivt irriterade vilket också påverkar företags varumärken negativt.

De yngre svarar att en av de största fördelarna med att få informationen i postlådan är att det är säkert samt enkelt att spara (36 procent). Andelen som anser att den största fördelen med att få ta emot information direkt hem i postlådan och att det är enklare att läsa/mer överskådligt har i år minskat något jämfört med förra året.

Det fysiska brevet anses vara bäst då innehållet ska förmedla förtroende, vara lättöverskådligt, visa uppskattning, innehåller mycket information, ska leda till handling samt skapa uppmärksamhet och ge ett gott intryck av avsändaren.

Fysiskt brev

  • Fångar uppmärksamhet
  • Får dig att känna dig uppskattad som kund
  • Leder till handling
  • Innehåller mycket information
  • Ger bra intryck av avsändaren
  • Känns förtroendeingivande
  • Lättöverskådligt

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren