I årets upplaga av undersökningen Svenskarna & Internet (Internetstiftelsen) framträder en tydlig bild av ett samhälle som till stora delar är digitaliserat och där det uppkopplade livet för de flesta är en självklar del av både arbete, skola och fritid. Av hela befolkningen i Sverige ser vi att 9 av 10 använder internet varje dag och att var femte som är i en relation idag träffade sin partner på nätet.

Att vi är ett uppkopplat folk syns också tydligt i att nio av 10 använder olika digitala samhällstjänster, till exempel hos Skatteverket, vården eller biblioteket. Sex av 10 har en digital brevlåda, och varannan använder e-tjänster för att resa med kollektivtrafiken.

Under ett år som präglats av coronapandemin har också en stor del av arbete och utbildning skett via nätet. Hälften av Sveriges yrkesverksamma har arbetat hemifrån det senaste året. Detta har fungerat bra och 9 av 10 som arbetat hemifrån vill fortsätta göra det när pandemin är helt över, men inte lika mycket. I genomsnitt vill heltidsarbetande jobba hemifrån 2,2 dagar i veckan.

Skolan däremot får ett sämre omdöme. Nästan alla elever på högstadiet och gymnasiet har haft distansundervisning under det senaste året men en majoritet av dem föredrar fysiska lektioner. De flesta tycker också att lektioner på plats i skolan ger bättre lärande än distanslektioner –  och det är en åsikt som också delas av elevernas föräldrar.

Läs om hela studien här: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren