First rule of advertising: You don´t talk about advertising in print

och pratar man om print är man gammal gubbe på en stubbe som skall avpolletteras.

I ett anförande (förvisso från 2017, Youtube-länk nedan) sätter Fredrik Hallberg fingret på ett flertal problem i reklambranschen. En bransch som hellre följer trender och skyddar det egna anseendet än att göra det som är rätt för företaget som representeras.

Fredrik är Sveriges främsta ”Contrarian”, en person som vågar gå emot strömmen och arbeta för förändring och förbättring på riktigt. I anförandet hänvisar han till en engelsk undersökning som mäter reklamkanalernas olika förädlingsgrad. Där gör TV och Print bäst jobb. (Länk nedan)

P&G valde bort Facebook

En undersökning visar att de som inte använde BigData, klarade sig bättre med sitt varumärkesbyggande än de som gjorde.

Plötsligt styrde Procter & Gamble över mot traditionell media för att minska i riktad media. I en artikel (länk nedan) i Wall Street Journal, aug 2016,

Förkunnar Marc Pritchard, marknadschef på Procter & Gamble, världens största reklamköpare, att de kommer att lämna annonsering på Facebook som riktar sig till specifika

konsumenter då slutsatsen blivit att metoden har begränsad effektivitet.

Samtidigt kunde det konstateras att TikTok byggde sitt varumärke via utomhusreklam. TikTok bygger alltså inte sitt varumärke med hjälp av sin egen kanal…

Legacy media is still effective.

https://current360.com/legacy-media-how-its-still-relevant-today

Titta på YouTube-föredraget

https://youtu.be/I0QrInc_AL8

Artikel Wall Street Journal:

https://www.wsj.com/articles/p-g-to-scale-back-targeted-facebook-ads-1470760949

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren