62% av energin som används för att producera papper och kartong i Europa, kommer ur återvunnen energi. Papper är grundläggande för en cirkulär ekonomi och har fördelen att det är baserat på träfibrer som är förnybara, återvinningsbara och hållbara. 62 % av de europeiska massa- och pappersbrukens energiförbrukning kommer från förnybara källor och 96 % av elproduktionen på plats sker genom effektiva kraftvärmeenheter (CHP).

Den europeiska pappersindustrin har uppnått (mellan 1991 och 2020) avsevärda minskningar av energi- och vattenförbrukningen, såväl som utsläpp till luft och vatten, trots en ökning av produktionen med 45 %. Att välja pappersförpackningar är ett bra sätt att tackla klimatförändringarna. Som leverantör av en förnybar och återvinningsbar resurs spelar skogar av alla slag en avgörande roll i den globala kolcykeln.

Träd absorberar koldioxid från atmosfären när de växer och en del av den låses in i träfibern; i själva verket är ungefär hälften av träets torrvikt kol. Dessutom, medan en frisk skog kommer att innehålla cirka 30 % av det bindande kolet i sin biomassa, kommer ytterligare 70 % att finnas kvar i jorden. Med lämplig återplantering och ansvarsfull skogsförvaltning upprätthålls långsiktiga kollager – därför fungerar skogen som en ”kolsänka”, som håller tillbaka kol från atmosfären och hjälper på så sätt att mildra effekterna av klimatförändringarna.

Läs mer här: https://lovepaper.org/fact-file/paper-power

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren