Greenwashing, grönmålning, eller gröntvättning innebär att den som bedriver en verksamhet försöker skapa en bild, genom marknadsföring, att vara miljövänliga och då, genom kommunikation, belysa enskilda miljövänliga insatser. De kan framhäva någon miljöåtgärd de gjort som dock kan vara obetydlig jämfört med andra miljöstörningar företaget orsakar.

I USA har greenwashing blivit så omfattande att den federala handelskommissionen skärpt regelverket för att kunna ta till tvångsåtgärder mot grönmålningen. Även i Sverige använder allt fler företag miljöargument i marknadsföringen för att dra fördel av konsumenternas växande miljöintresse. Detta sker samtidigt som anmälningar för vilseledande marknadsföring med miljöargument ökat kraftigt till Konsumentverket.

De vanligaste orden är klimat och miljö som används lika ofta. Andra återkommande ord i marknadsföring är ekologisk, hållbar, miljövänlig, grön, utsläppsfri, koldioxidfri och klimatneutral. Näringsidkaren måste enligt Marknadsföringslagen kunna styrka på vilket sätt produkten belastar miljön väsentligt mindre än andra produkter inom samma produktkategori

Grönmålningens ekonomiska inverkan på pappers-, tryck- och postbranschen

Är till stor fara för branschen som, om den lämnas obestridd, exempelvis hotar en beräknad värdeminskning runt 22,4 miljoner pund årligen i Storbritannien (337 miljoner euro i Europa*). Ett forskningsprojekt genomfördes i början av 2021 som bla. undersökte räckvidden och effekten av Greenwashing på konsumentbeteenden. Den visade att den stor ekonomisk inverkan på pappers-, tryck- och postbranschen till följd av Greenwashing.

Vilka är reklamreglerna för att göra miljöpåståenden?

Enligt Advertising Standards Authority (ASA) måste marknadsföringspåståenden vara tydliga, sanningsenliga, korrekta och inte vilseledande.

Marknadsförare måste basera miljöpåståenden på den utannonserade produktens hela livscykel, om inte annat anges i marknadskommunikationen, och måste tydliggöra gränserna för livscykeln. Marknadsförare måste säkerställa att påståenden som är baserade på endast en del av den annonserade produktens livscykel inte vilseleder konsumenterna om produktens totala miljöpåverkan.

Läs mer om reglerna kring Greenwashing här: